0
 
   
 
İlimizde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
 
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Arazi Toplulaştırma çalışmaları, İlimizde üç proje sahasında, 4 ilçeye ait toplam; 36 yerleşim birimindeki 21.300 ha.’lık alanda sürdürülmektedir. Bu projelerden, Aydın merkez- Yenipazar ovası projesi tamamlanmış, Koçarlı-1 ve Koçarlı 2 projesi olarak adlandırılan toplulaştırma projelerimiz de halen devam etmektedir.

Proje bazında sahada yapılan faaliyetler;

Aydın Merkez – Yenipazar Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi;
 Aydın merkeze bağlı Alanlı, Kırklar, Gödrenli ve Dalama Beldesi ile Yenipazar’a bağlı merkez Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamzabali köylerini kapsayan 9 yerleşim biriminde toplam 4.500 ha alan, 02.09.2005 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Uygulama Alanı ilan edilmiştir. Bu sahada Toplulaştırma Projesi 20.07.2007 tarihinde, Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesi ise 29.07.2009 tarihinde ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır. İki projenin toplam ihale bedeli 10.489.985 TLolup, bugüne kadar 10.420.281 TLharcama yapılmıştır.
İlk projenin yer teslimine 2008 yılı Temmuz ayında Dalama Beldesinde başlanmıştır. Planlaması biten yerleşim birimlerinin projeleri 12.05.2009 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce onaylanmış, 2009 yılı sonuna kadar tüm yerleşim birimlerinin yer teslimleri yapılmıştır. Yer teslimleri ve Genel Müdürlükçe onayı tamamlanan yerleşim birimlerinin tescil çalışmaları başlatılmış olup Yenipazar Merkez Alhan, Çulhan, Dereköy, Gödrenli, Alanlı, Kırklar ve Dalama Beldesinin yeni tapuları arazi maliklerine teslim edilmiştir. Hamzabali köyündeki tescil çalışmalarının ise 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje sahasında 5.454 malik bulunmakta olup, toplulaştırma öncesi parsel sayısı 8.465 iken toplulaştırma sonucunda 4.731’e düşmüştür. Toplulaştırma oranı % 44 olarak gerçekleşmiştir. Parsellerlerden yapılan kamu yatırım payı kesintisi % 5,31 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama parsel büyüklüğü toplulaştırma öncesi 5,15 da İken toplulaştırma sonrası 9,44 da olmuştur. Yol uzunluğu toplulaştırma öncesi 82 km iken toplulaştırma sonrası 256 km olmuştur. Yoldan faydalanan parsel sayısı 2.226 (%27) iken toplulaştırma sonrası 4.731 (%100) olmuştur. Sulama sisteminin uzunluğu toplulaştırma öncesi 83 km iken, toplulaştırma sonrasında 194 km olacaktır. Bu sistemden faydalanacak parsel sayısı 1.365 iken, 4.731’ çıkmış, drenaj uzunluğu ise 82 km’den 192 km’ye ulaşmıştır.

Aydın Koçarlı Ovası 1. Kısım Arazi Toplulaştırma Projesi;
 Aydın İli Koçarlı İlçe merkezi ile Orhaniye, Boğaziçi, Çakırbeyli, Boydere, Cincin, Çakmar, Halilbeyli, Büyükdere, Şahinciler, Sobuca, Dedeköy, Tekeli ve Güdüşlü köylerini kapsayan 14 yerleşim biriminde toplam 7.300 ha alan, 23.03.2004 tarih ve 2004 / 7103 nolu Bakanlar Kurulu Kararıyla Uygulama Alanı ilan edilerek 22.04.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu sahada toplulaştırma projesine 13.07.2007 tarihinde başlanmış olup projenin toplam ihale bedeli, 9.271.000 TL dir.
2012 Mayıs ayı sonuna kadar 6 yerleşim biriminde (Orhaniye, Boğaziçi, Çakırbeyli, Boydere Tekeli ve Güdüşlü) yer teslim çalışmaları tamamlanmıştır. Proje sahasındaki toplulaştırma öncesi parsel sayısı 3.063 iken toplulaştırma sonrası 2.042’ye düşmüştür. Toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 17,6 dekar iken toplulaştırma sonrası 20.9 dekara çıkmıştır. Bu 6 yerleşim biriminde Kadastro kontrol ve tapu tescil işlemleri başlatılmış, yılsonu itibari ile de bitirilmesi hedeflenmektedir. Diğer 8 yerleşim birimlerinde ise ekim dikim çalışmalarının hasat sonu olan Ekim 2012 tarihinden itibaren yer teslim ve planlama ve tescil işlemlerine devam edilecektir.
Proje kapsamında; Güdüşlü, Tekeli, Orhaniye, Madrandere, Boydere ve Çakırbeyli Köylerinde toplam; 89 km tarla içi yol açılmış, bu rakam Projenin bitiş tarihi olan 2013’e kadar yaklaşık 330 km’ye ulaşacaktır.

Koçarlı - Söke Ovası 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi;
 Aydın ili Koçarlı İlçesine bağlı 5 yerleşim birimi ve Söke İlçesine bağlı 8 yerleşim birimi olmak üzere toplam 13 yerleşim birimi 22.04.2004 tarih ve 25441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak uygulama alanı olarak ilan edilmiştir.
İhalesi 16.09.2010 tarihinde yapılan projede 03.02.2011 tarihinde Yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Proje Aydın İli, Koçarlı İlçesi Bıyıklı Beldesi, Yeniköy Beldesi Haydarlı köyü, Kasaplar köyü, Yağhanlı köyü ve Söke ilçesine bağlı Bağarası Beldesi, Bağarası-Yeniköy köyü, Nalbantlar köyü, Pamukçular köyü, Çalışlı köyü, Burunköy köyü, Akçakaya köyü ve Karaatlı köyünü kapsamaktadır.
Proje sahası olan 9.500 ha alanda, yaklaşık 4.500 adet parsel ve 5.000 adet işletme bulunmakta olup sahada ortalama parsel büyüklüğü 16 dönümdür. Proje sahasında bulunan yaklaşık 322 km yolda stabilize çalışması, kaba tesviye ve diğer tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Projenin 2013 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

 
633633oluşturulma23.07.2012 / 11:25güncelleme23.07.2012 / 13:51görüntülenme3646pdfwordexcelprint
 
   
 
.:: yukarı ::.
online site yönetim sihirbazı: sitefiks
0
0,42